Araziden Seslerimiz (2015-12-16)

Proje Üyelerinin Ankara ve Dağlık Anadolu’daki Maceraları 

Jana Mokrišová ve Catherine Scott

Proje üyeleri yakın zamanda Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin düzenlediği turun bir ayağında Orta Anadolu’ya gittiler. İlk durağımız olan Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret ettik ve ANAMED’in kardeş enstitüsü olan VEKAM’ın (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) düzenlediği bir sempozyuma katıldık.

Jana Mokrisova, VEKAM’ın düzenlediği konferans kapsamında, Geç Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da Girit ve Kıta Yunanistan’dan ithal edilmiş malların ve bunların yerel taklitlerinin varlığını vurgulayan bazı popüler modellerin uygunluğunu irdeleyen bir bildiri verdi.

Sonrasında, Frigler tarafından inşa edilmiş büyük bir Demir Çağı (M.Ö. 7. Yüzyıl) şehri olan Kerkenes Dağ’a gittik. Bu yerleşimin tarihi, Lidya’da çalışan bizleri özellikle ilgilendiriyor çünkü çok kültürlü bir şehir olan Kerkenes’in arkeolojisi Lidya Krallığı’yla birtakım bağlantılara işaret ediyor. Bazı araştırmacılar yaklaşık üç jenerasyon kadar iskan edilmiş olan şehrin Lidya ordusu tarafından yıkıldığını düşünüyor. Neyse ki bu Lidya istilası, sonuncusundan daha az hasara yol açmış!

Son olarak Hititler’in başkenti Hattuşa’yı ziyaret ettik. Hititler Kaymakçı’nın iskan edildiği dönemde hüküm sürdüğü ve Kaymakçı’nın belli dönemlerde Hitit egemenlik sınırları içerisine dahil olma ihtimali söz konusu olduğu için, bu yerleşim de bizim araştırmamız için ayrı bir önem teşkil ediyor. Şehrin surlarını, yeniden canlandırımı yapılmış kerpiç duvarlarını ve tapınak bölgesini inceleme fırsatı bulduk.

Look forward to more posts from Gygaia Projects over the course of the year!