Araziden Seslerimiz (2015-10-19)

Delaware Üniversitesi’nde Konservasyon Araştırmaları

Remy Kneski ve Adrienne Gendron

Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) 2015 Kazı sezonu kapsamında Remy ve Adrienne, arkeolojik ortamlarda materyal kültürünün konservasyonuna ait sorunlar üzerine bir araştırma gerçekleştirdiler. Bu araştırma projelerini 2015-2016 akademik yılı içerisinde genişleterek, elde ettikleri sonuçları kendi tez çalışmaları kapsamında tartışacaklar.

Remy, yapıştırıcıların bir tuğlanın alt katmanında yaşlanma etkileri üzerinde bir çalışma yapıyor. Seçilen dört farklı yapıştırıcı (Paraloid B-44, Paraloid B-72, Ground Hide Uhu ve Derby) yazın 6 hafta boyunca doğal olarak yaşlandırıldı ve önümüzdeki kış da suni olarak yaşlandırılacaklar. Araştırmasının sonuçları, yüksek sıcaklıktaki ve görece nemli bir ortamdaki bir arkeolojik kazıda seramik tümlenmesinde kullanılacak en uygun yapıştırıcının hangisi olduğunu belirleyecek. 

Adrienne ise belli değişkenlerin bozunma üzerindeki etkisini belirleyebilmek için bakır alaşım örnekler üzerinde farklı koşullarda suni yaşlandırma yapıyor. Kaymakçı’dan elde edilen metal buluntular için uygun konservasyon yöntemini tanımlayabilmek ve onların uzun süreli korunmasına yönelik etkili çözümler sunabilmek için, in situ olarak bulunan bakır alaşım (tunç) eserlerin bozunmasına sebebiyet veren kimyasal süreçleri daha iyi anlayabilmeyi umuyor.

Remy ve Adrienne, Eylül ayında Delaware Üniversitesi’nde düzenlenen Art Conservation Freshmen Seminer’inde yazın KAP’ta edindikleri tecrübelerin bir özetini sundular. Üniversitedeki sanat konservasyonu programında ilgili alanlarda çok çeşitli konulara ilgi duyan öğrenciler olduğu için, Remy ve Adrienne sunumlarında arazi çalışmasının birçok farklı bileşenini ve arkeolojik malzemeye yaptıkları konservasyon uygulamalarını aktardılar.

Look forward to more posts from Gygaia Projects over the course of the year!