Araziden Seslerimiz (2015-07-13)

Kaymakçı’da Görüntüleme ve Belgeleme

Emily Wilson

Kaymakçı’da fotoğraflama, geleneksel ögelerin ve teknolojik yeniliklerin bir karışımı nitelikte.

Fotoğraflama, arkeolojik kayıt sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Fotoğraflar, tabakalar, ögeler ve bağlamlar arasındaki ilişkinin belgelenmesi için düzgün ve net veri sağlar. Bizler kazıda çeşitli fotoğraflama yöntemleri kullanmaktayız.

20150714_004328

Günlük olarak kullandığımız tabletler (geleneksel kalem ve kağıt kullanımının aksine) gerçek zamanlı fotoğraflar çekmemize ve günlük notlarımızı arazide fotoğraflar üzerine not etmemize olanak sağlıyor. Böylelikle kazı tekniklerimiz ve görüşlerimizin düzgün bir kaydını oluşturmuş oluyoruz. Bu görseller ve notlar, hem kazı esnasında hem de laboratuvar çalışması sırasında arkeolojik veriyi yorumlamamızda bize yardımcı oluyor.

Photo_2

Fotoğraf ölçeği ve kuzey oku bir arkeoloğun en iyi dostudur! Hem yayında kullanılacak fotoğraflarda hem de gelişim fotoğraflarında boyut ve yön algısını doğru yansıtmak adına görsellerde bu iki nesneyi dahil etmek şarttır. Bu bilgiler eksik kaldığı takdirde çekilen fotoğraf neredeyse işe yaramaz nitelikte olur.

Photo_3

Alanda drone kullanımı fotoğraflamada adeta bir devrim yarattı. Drone, detaylı ve düzgün günlük planlar (günlük planlar kazılan alanları, deniz seviyesinden yüksekliği ve önemli bulguları içerir) ve geniş bağlamlarda “photobatch” (kazılan bağlamların doğru hacmi, boyutu ve şeklini betimlememizi sağlayan üç boyutlu modeller yaratmak için) yapmamızı sağlayan hava fotoğrafları çekmek için kullanılıyor. 

Photo_4

Belirli bir öge ya da bağlamın tüm sınırlarını ve hatta bitişik bağlamlarla ilişkisini çekebilmek bazen yüksek yerlere çıkacak cesaret ve sabit bir el gerektiriyor!