Araziden Seslerimiz (2015-07-11)

Geçmişin Parçalarını Birleştirmek: Arkeolojiyi Konservasyon Aracılığıyla Açığa Çıkarmak

Caitlin O’Grady, Adrienne Gendron, Remy Kneski ve Nicole Passerotti

Kazı sürecinde açığa çıkarılan buluntular ve mimarinin dayanıklılığını sağlamak için sıklıkla Kaymakçı konservasyon ekibinin müdahalesi gerekir. Biz hem arazide hem de buluntuların açığa çıkarıldıktan sonra getirildikleri yer olan laboratuvarda çalışırız.

unpacking excavation area_Nicole
Nicole 2014 sezonundan kalma bir kazı alanını açarken.
adhesive testing_Remy
Remy konservasyonda kullanılan yapıştırıcıları analiz ederken.
Adrienne measuring the plasticity of soil from Kaymakçi using a Casagrande apparatus.
Adrienne Kaymakçı’dan alınan toprağın yoğrukluğunu casagrande aletiyle ölçerken.

Bozulma nedeniyle korunagelmiş buluntunun ne olduğunu anlamak zorlaştığı için, bizim işimiz arkeolojik malzemelerin tanımlanmasını da içerir. Aynı zamanda, objeleri sabitlemek için uygulanacak yöntemler geliştirmenin ve bunları test etmenin yanı sıra, Kaymakçı’da toprak altında kalmanın çevresel koşullarını daha iyi anlamak için araştırmalar yaparız.

Kaymakçı’daki toprağın içeriğinde yüksek oranda bulunan karbonatlardan (bir çeşit tuz) ötürü eserler açığa çıkarıldığında üzerlerinde toprak ve tortu katmanları bulunur. Bu nedenle konservasyon sırasında bezeme ve yüzey özelliklerini örten bu katmanları çeşitli yöntemlerle temizleyip altındaki objeyi açığa çıkarırız.

Acid cleaning of a ceramic sherd
Bir seramik parçasının asitle temizlenmesi.

Temizleme ve sağlamlaştırma işlemlerinden sonra konservasyon malzemeleri kullanılarak seramik parçaları kısmen ya da tamamen tümlenebilir kaplar haline getirilir.

Adrienne using a syringe to consolidate a reconstructed vessel fragment with adhesive.
Adrienne tümlenmiş bir kap parçasını şırınga kullanarak yapıştırıcıyla sağlamlaştırırken.

Bakır alaşım veya demirden yapılma küçük metal buluntularla çalışırken toprak, tortulaşma ve korozyon gibi çeşitli katmanları görebilmek için genellikle mikroskop kullanılırız.

Nicole treating an iron artefact under magnification
Nicole mikroskop altında demir bir buluntuyu temizlerken.

Kaymakçı’nın konservasyon ekibi hem laboratuvarda hem de arazide günlük olarak kazılan farklı malzemeleri sağlamlaştırma, tanımlama ve araştırma için arkeologlarla birebir çalışmaktan keyif alırlar.

Remy’s reconstructed pot            
Remy’nin tümlediği kap.
Teamwork in the field
Arazide takım çalışması.