Araziden Seslerimiz (2014-07-08)

Kazılar

Kyle Egerer

Bu üç fotoğraf Kaymakçı’da çalışmanın ana temalarından bazılarını yakalıyor: Güzellik, Teknoloji ve Kültürel Değişim. Sabah ezanıyla birlikte bu kadar erken uyanmak herkesin her zaman hoşuna giden bir şey olmasa da sabah araziye vardığımızda muhteşem gün doğumu manzarasıyla ödüllendiriliyoruz. Tabi, sıcaklığın 38 °C’ye ulaştığı günlerden önce daha keyifliydi!

kyle3-636x477

Arkeoloji, toprağı kazmaktan fazlasıdır. Bu açılış sezonu boyunca, arkeolojik kalıntıların ve buluntuların gerçek zamanlı kinematik GPS kaydı dahil olmak üzere çeşitli yeni kayıt yöntemi kullandık. Bunu diğer fotogrametrik kayıtlarla birlikte yapmak, arazide kazdıklarımızı daha verimli ve nihayetinde daha etkili bir şekilde belgelememizi sağlıyor. Çalıştığım kazı alanında bu tekniği kullanmak, sur duvarlarını belgelememize yardımcı oluyor.

Kaymakçı’daki kazılarda teknoloji çok önemli bir rol oynasa da yakın köylerden insanların iş birliği olmadan arkeolojik aktivitelerimizi yürütmek mümkün olmayacaktı. Arazide yaptığımız kahvaltı, herkesin yeniden enerji kazanıp kendine gelmesini sağlamakla beraber, Türkiye’deki yaşamla ilgili birbirimize hikayeler anlattığımız keyifli bir mola bizim için. Bazen bu yarım saat biraz saçma olabiliyor, özellikle de en acı biberi veya en acılı ezmeyi kimin yiyebileceğini görmek için yarışmaya girdiğimizde. Tabi her lokmadan sonra çay içip en çok kızarana gülmek de işin bir parçası.

kyle2

Haritalama, Modelleme ve Görselleştirme

Manny Moss

Kazı ekibi, eserler, katman, mimari ve peyzaj arasındaki mekânsal ilişkileri belgelemek için yeni bir yöntem geliştiriyor. Geleneksel olarak arkeologlar, kâğıt ve kalemle iki boyutlu plan haritaları hazırlayarak mekânsal ilişkileri belgelerler. Bu durum, kazının her adımında şerit ölçülere, şakul topuzu (bir doğrultuyu -bizim için yerden yüksekliği- manuel olarak teyit etmek için kullanılan topaç) ve çeşitli manuel ölçülerle tek tek ölçüm yapmayı gerektirir. Kaymakçı’da arkeolojik açıdan önemli her bir öğenin milimetre hassasiyetinde 3 boyutlu modellerini üretmek için güçlü bir işletim yazılımı ile üst üste binen fotoğraf setleriyle (böylece üç boyutlu resimler elde ediyoruz) belgeleniyor. RTK-GPS verileriyle birleştirilen bu öğeler, tüm arazinin jeo-uzlamsal modelini üretmek için kullanılıyor. Benim rolüm, bu modelleme tekniklerini kapsamlı bir mekânsal dokümantasyon metodolojisi olarak uygulamamıza izin veren yeni araçlar geliştirmek oldu. Bu araçlarla, arazi ekibi çalışmalarını kalem ve kâğıt yerine kamera ve tablet kullanarak kaydedebiliyorlar.

Manny4
Manny3
Bir depolama kabının 3 boyutlu fotografik kompozisyonu (üstte) ve “wire mesh” hali (altta)
Manny2
Manny1

Toprak Örneklerinin Toplanması

Catherine Scott

Bu hafta Kaymakçı’nın güney kısmındaki toprak örnekleri için karotlama işlemini bitirdik. Numunelerin kimyasal analizi, insanların yemeklerini ve üretimlerini (metal ve diğer malzemelerden) nerede yaptıklarını bulmamıza yardımcı olacak. Numuneleri, aktif kazı alanlarından ve çeşitli yerlerden aldık. Kazılan alanlarda elde edilen ayrıntılı bilgilerden yararlanarak, bunu kazı alanı genelinde değerlendirmeyi umuyoruz.

Catherine2
Catherine1
Catherine3
Catherine4