Araziden Seslerimiz (2017-07-20)

Küçük Olan Her Şey!

Magda Pieniążek ve Maria Lill

Öğrencilerimiz Maria Lill ve Milos Roháček’in Magda Pieniążek’e verdiği destekle birlikte küçük buluntu ekibimiz 2017 yılında daha da büyüdü! Küçük buluntu ekibi metal, kil, fayans, taş ve kemik gibi birçok farklı malzemeden yapılma insan yapımı objeyle ilgilenir. Bu objelerin tamamı her ne kadar ‘küçük buluntu’ olarak adlandırılsa bile bazıları (örneğin, öğütme taşları) aslında oldukça büyüktür; 2 kilo ağırlığında olan bile var!

Bu sezon çoğunlukla dokuma ağırlığı ve ağırşak gibi dokuma aletleri ile bıçak, iğne ve bız gibi metal objelere ağırlık verildi. Tüm bu objeler Tunç Çağı’nda Kaymakçı’da yaşamış ve çalışmış insanlara bizi bir adım daha yaklaştırıyor.

Maria birkaç gün boyunca gece gündüz (evet, gece rüyasına bile girdi!) sayısı 120’yi bulan ağırşakla uğraştı. Yün eğirme çubuklarına takılan ağırşaklar, eğirme hızını arttırmak ve sabitlemek amacıyla ağırlık olarak kullanılmaktaydı. Kaymakçı’da bulunan ağırşaklar kilden yapılmadır ve şekil olarak konik, çift konik ya da küre biçimlidirler. Yerleşimde bulunmuş olmaları ise buradaki insanların geçmişte farklı türdeki kumaşlar için farklı kalitede yün eğirdiklerine işaret etmektedir.

Ağırşakların birçoğuna çentik atılmıştır ya da baskı tekniğiyle süslenmişlerdir. Kaymakçı’da yaşayanların yaratıcılıklarına hayran kalan bizler, bir ağırşak güzellik yarışması düzenledik ve yarışmanın galibi çift konik biçimli bu zarif ağırşak oldu!

Magda ve Milos süs iğnesi, keski, bıçak, delgi ve bız gibi metal buluntulara ağırlık verdiler. Tunç Çağı’nda bızlar ince yükselti verme ya da koparma işlemlerinde,oymacılıkta ya da ahşap, deri, kemik, boynuz ve hatta taştan yapılma objeler üzerinde delik açmada kullanılmış olabilirler. Kaymakçı’da şimdiye kadar bulunan bızlar küçüktür (ortalama 5 cm) dolayısıyla çok ince zanaat işçiliğinde kullanılmış olmalıdırlar. Örneğin, kalınlığı yalnızca 2 mm olan bir bız, boncuk gibi çok küçük objelere delik açmak için delgi olarak kullanılmış olabilir.