Araziden Seslerimiz (2017-06-24)

Çok az zaman için çok fazla parça: Kaymakçı’da seramikleri yeniden analiz etmek

Dalila Alberghina ve Tunç Kaner

Ekip Üyeleri, soldan sağa: Tunç Kaner, Alparslan Aydın, Ebru Kiras, Adil Kekeç, Arzu Yıldırım, Elifnur Çetin, Fadime Şener, Miloš Roháček ve Kristina Jarošová (Fotoğrafta olmayanlar: Dalila Alberghina, Berfin Güzel, Emine Şener, Mehmet Şener ve Aykut Erefe).

2017 depo çalışması sezonunda Kaymakçı’nın seramik ekibi geçmiş yıllarda elde edilmiş çok sayıdaki seramik parçasını yeniden analiz ediyor. Bu malzeme geçmiş kazı sezonlarında işlemden geçirilmişlerdi, ancak bu yılki çalışmayla, ana grup ve alt gruplar arasındaki farkları arayarak ve hataları düzelterek seramik repertuarını daha detaylı bir biçimde analiz etmeyi hedefliyoruz. Bu detaylı çalışma, yerleşim için çeşitliliğin daha dikkatlice değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır ve kazılmış bağlamların yorumlanmasında önemli bir unsuru temsil etmektedir.

Şu an iyi oturtulmuş olan işlem prosedürlerini uygulamaktayız. Bir bağlamdan gelen her seramik grubu hamur ve tipolojiye göre alt gruplara ayrılırken, profil veren parçalar (ağız, kulp ve dip) numaralandırılıp ayrıca kayıt edilir.

Photographing a sample of ceramics.

Measuring color with the CAPSURE.

Tüm seramik parçaları fotoğraflanmış ve tartılmış durumdalar. Ek olarak, iç ve dış yüzeylerin renkleri Pantone CAPSURE cihazı kullanılarak kayıt edilir. İlgi çeken parçalar ayrıca üç boyutlu tarama cihazıyla analiz edilir.

Üç boyutlu modelleme yapılırken.

Bu işlem ekip çalışması ve koordinasyon gerektiriyor. Bazen fazladan yardım aldığımız için de çok şanslıyız!

Lucy yardım ediyor!