Araziden Seslerimiz (2016-06-29)

İki Yıl Kazı Yapmazsanız Ne Olur? Kazı Alanı Koruma Tedbirlerini Gözden Geçirmek

Caitlin R. O’Grady

Her sezon, kazı alanlarını iki sezon arası dönemde korumak adına birtakım tedbirler almak için çok fazla zaman ve çaba sarf ediyoruz. Buna, mimariyi ve kesitleri jeotekstille ‘kaplamak’ da dahil. Jeotekstil, ısı vasıtasıyla birleştirilmiş dokumasız polipropilen fiberlerden yapılma, su geçirgen bir bez örtüdür ve erozyon ve bitki büyümesini en aza indirerek kapladığı yeri korur. Paketleme işleminden sonra korumayı sağlama almak için taş ve kum torbası kullanırız.

Ancak, iki sezon arasında bitki, hayvan ve doğa şartlarına uzun süre maruz kalmak jeotekstilin parçalanmasına sebep oluyor. Bu nedenle mimarinin ve kazı alanlarının örtülerini kaldırıp buraları ‘tekrardan kaplamak’ gerekiyor.

Sezonun en sıcak iki gününde (46-47 dereceleri gördük!) bile bu sürecin pürüzsüz geçmesini sağlayan harika bir ekiple çalıştığım için şanslıydım!

Photo: Hakan Hatay

Fotoğraf: Hakan Hatay

In anticipation of this process, the conservation team unrolled geotextile to cut more manageable pieces to use in the field.

Bu sürecin öncesinde konservasyon ekibi jeotekstili açarak, arazi için daha kullanışlı boyutlarda olacak şekilde kesti.

We then “unwrap” the excavation area

Kazı alanındaki örtüleri kaldırırken.

We then check architecture for stability.

Mimarinin sağlamlığını kontrol ederken.

Finally, we are ready to “rewrap”! (Photo: Hakan Hatay)

Sonunda ‘tekrardan kaplamaya’ hazırız! (Fotoğraf: Hakan Hatay).

And more teamwork on one of the hottest days of the season! (Photo: Hakan Hatay)

Sezonun en sıcak günlerinden birinde daha çok takım çalışması! (Fotoğraf: Hakan Hatay).