Araziden Seslerimiz (2016-03-09)

Haber Yayılıyor! Gygaia Projeleri Başkanları Projeyle İlgili Bildiriler Veriyor

Christina Luke ve Chris Roosevelt

Akademik diyalog kurma fırsatı birçok yerde gerçekleşebilir. Söz konusu bu yerlerden biri de, yeni veri ve fikirlerin konferanslarda ve konuşma serilerinin bir parçası olarak verildiği bildirilerdir. Bu tür sunumlar, dünyanın birçok yerinden gelen meslektaşlarla işbirliği yapmak ve onlardan geri bildirim almak için harika bir fırsattır.

Christina Luke, geçtiğimiz Şubat ayının ortalarında “Tarihi Peyzajlara Yeni Yaklaşımlar” isimli müthiş bir konferans ve çalıştaya katıldı. Bildirisinin konusu, Gediz Ovası’nda hakimiyet olgusu üzerinden “miras ve tarihin” oluşturulmasıydı. Bildiri başlığıysa “Derin Zaman: Gediz Ovası’nda (Ege Bölgesi) Antik Dönemden Modernizme Kültürel Peyzajlar” idi. Christina, “doğru mirasın” çoğu zaman diğer tarihi anlatımlar pahasına nasıl değerlendirildiğini sorguladı. Tarihsel peyzaj analizinin, zaman içinde değişimi anlamak için bir adım ilerisine yönelik bir yol sunduğunu savundu. British Academy Newton Fund Advanced Fellowship tarafından desteklenen oturumlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İngiltere Newcastle Üniversitesi’nin öncülüğünde gerçekleşti. Gediz Ovası’nın tarihi peyzaj analizini yapmaya başlamak için birçok yeni meslektaşımızla iş birliği içerisinde çalışabilmeyi umuyoruz.

Fotoğraf: Néhémie Strupler, Alman Arkeoloji Enstitüsü

Chris Roosevelt ise, Gygaia Projeleri’nde devam eden çalışmalarla ilgili iki ayrı bildiri verdi. Bunlardan ilki, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün konferans serileri kapsamında verdiği “Geç Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da Unutulmuş Bir Başkent: Marmara Gölü Havzası’ndaki Kaymakçı” idi. Chris bu bildirisinde kısaca, Marmara Gölü etrafındaki M.Ö. 2. Binyıl kaleleri arasında bir ağ olduğunu ortaya koyan Merkezi Lidya Yüzey Araştırması’nın sonuçları ile Kaymakçı Arkeoloji Projesi kapsamında devam eden Kaymakçı kazılarının bazı ön sonuçlarını sundu. Bildirisi, İstanbul’daki arkeoloji camiasının mensupları tarafından büyük ilgi gördü.

Türk Kültür Vakfı’nın Türk Kültürü ve Sanatı Konferans Serileri kapsamında verdiği “Arkeoloji, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik: Gediz Ovası’nda (Ege Bölgesi) Geçmişe Yaklaşımlar” isimli bildirisinde, arkeolojik uygulama ve verinin sürdürülebilirliğine değindi. Hava fotoğrafı ve uzaktan algılama yöntemlerinin de içinde olduğu çeşitli müdahalesiz arkeolojik teknikten bahsederek, projenin dijital kayıt sisteminin, yerleşimlerin dijital olarak nasıl tekrar kazılabildiğine olanak sağlayan bir yol olabildiğini açıkladı (Daha fazla bilgi için, Chris’in diğer proje üyeleri Peter Cobb, Manny Moss, Brandon Olson ve Sinan Ünlüsoy’la yazdığı “Excavation is Destruction Digitization: Advances in Archaeological Practiceisimli makalesine bakınız!).

Fotoğraf: Jana Mokrisova.