Araziden Sesler (2021-08-20)

Topraktan Yapılan Buluntu ve Mimari Öğeler Üzerine Yeni bir Yayın

Gygaia Projeleri

Studia Hercynia derginin yeni sayısında Kaymakçı’dan çıkan toprak malzemeler üzerine yeni bir yayın çıktığı haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıntılar için aşağıya bakın!

Made from Mud: Functional Categorization and Analyses of Bronze Age Earthen Materials from Western Turkey / Çamurdan yapılanlar: Batı Türkiye, Tunç Çağı Toprak Malzemelerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması ve Analizleri

Jana Mokrišová, Christopher H. Roosevelt, Christina Luke ve Caitilin R. O’Grady

Özet: Bu makale, Batı Anadolu’da bulunan, Orta ve Geç Tunç Çağı dönemine tarihlenen Kaymakçı yerleşimindeki kazılarda tespit edilen toprak malzemelerin pilot çalışmasının sonuçlarını sunmaktadır. Çalışma kolayca parçalanan ve tanımlanması zor olan toprak malzemelerin sistematik olarak toplanması ve analizinin zorlu ama bir o kadar da önemli olduğunu savunmaktadır. Bu tür materyaller, arkeolojik kayıtlarda hangi izlerin korunduğu hakkında bilgi taşımaktadır ancak bu bilgilere yeterli önemin verilmesi ile ulaşılabilmektedir. Toprak malzemeler üzerinde gelişen çalışmalar, kerpiç gibi mimari malzemeleri, iyi korunmuş özellikleri ve farklı nesneleri ön plana çıkartmaktadır. Ancak toprak nesneler ve mimari özellikler, bina mimarisinden daha yaygın olarak kullanılmıştır ve kazılan alanlarının sadece küçük bir kısmı iyi şekilde korunmuştur. Bu nedenle, Kaymakçı’da ele geçen farklı toprak malzeme kategorilerini özellikle mimari, mimari donanım ve taşınabilir eşya kategorilerine ayırıyoruz. Kaleme aldığımız bu çalışma, bölgedeki arkeolojik buluntulara ilişkin yeni bilgileri dahil ederek ve toprak malzemeleri yeniden inceleyerek bu veri topluluğunun morfolojik, işlevsel ve sosyal yönlerini daha iyi anlamanın mümkün olduğunu göstermektedir.

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için bizimle kalın!