Araziden Sesler (2021-07-20)

Sarmalamak!

Gygaia Projeleri

Kaymakçı Kalesi’nin kuzey ucunda gerçekleştirilen ve çok verimli geçen 2021 kazı çalışmaları, sur mimarisinin ve sonraki yapıların düzenlenişi ve evreleri hakkında yeni bilgiler sağlamıştır. Kazı sezonu bitimiyle birlikte 95.555 nolu kazı alanı zorlu kış şartlarına dayanabilmesi için jeotekstil ile tamamen “sarılmıştır”. Cüruftan elde edilen briketler, jeotekstili olduğu yere sabitlemek ve yağmur sularının kazı alanı içine akmasını engellemek için kazı alanının etrafında yerleştirilmiştir. Son olarak kazı alanının etrafına yerleştirilen koruyucu çit ve uyarı levhaları hem iki ayaklı hem de dört ayaklı ziyaretçileri kazı alanının dışında tutmaktadır.

Baş konservatör Dr. Caitlin O’Grady’nin (UCL) yıllarca verdiği özenli saha uygulamaları sayesinde kazı ekibimiz bu süreci tam anlamıyla tecrübe etmiştir. Bu sayede sadece 95.555 kazı alanını değil aynı zamanda diğer korumaya ihtiyaç duyulan alanları da hızlı ve etkili bir şekilde jeotekstil ile sarmayı başarmıştır. Yapılan işlemlere ait bazı adımlar aşağıda yer almaktadır.

Önce Malzemeler: Jeotekstil ruloları ve hafif briketkler (“bimsblok”) lokal olarak Uşak ve Salihli’den gelmektedir. Bu malzemeler kazı alanına normalde turistik amaçla kullanılan araçla taşınmıştır.

Jeotekstil rulolar alanın üzerinde açılarak, dikey ve yatay açılarla tüm yüzeyi sarmak için özel olarak kesilmektedir.

Kazı alanında bulunan taşlar veya kazı alanlarından çıkartılan işlenmemiş taşlar, jeotekstili yerine sabitlemek için yeniden kullanılmaktadır. Bu taşlar el ve iyi koordine edilmiş bir ekiş çalışması ile alana eşit olarak dağıtılmaktadır.

Tel örgünün yerleştirilmesi için belirli aralıklarla kazıklar zemine balyoz ile sabitlendikten sonra tavuk teli bu kazılara gerildikten sonra uyarı levhaları asılmıştır.

Yapılan çalışmanın sonucunda ise gelecek sezonda tekrar açılacak bir doğum günü hediyesi gibi sarılmış, pırıl pırıl bir kazı alanıdır!

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için bizimle kalın!