Araziden Sesler (2021-07-13)

Dijital Arkeolojisi Üzerine İki Yeni Yanın

Gygaia Projeleri

Open Archaeology dergisinde Kaymakçı’da yürütülen dijital arkeoloji üzerine iki yeni yayının çıktığı haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıntılar için aşağıya bakın!

Born-Digital Logistics: Impacts of 3D Recording on Archaeological Workflow, Training, and Interpretation / Tamamen Dijital Planlama: 3 Boyutlu Kayıt Sisteminin Arkeolojik İş Akşı, Eğitim ve Yorumlamadaki Etkisi

Catherine B. Scott, Christopher H. Roosevelt, Gary R. Nobles ve Christina Luke

Özet: Dijital teknolojiler, Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nin (KAP) başlangıç yılı olan 2014 yılından beri saha çalışmalarının merkezinde yer almaktadır. Bu kazıyla ilgili tüm veriler dijital olarak kayıt altına alınmaktır. Örneğin, bir veri tabanındaki kontekstlerin ve nesnelerin metinsel, foto grafik ve video grafik tanımlarından ve kazı günlüklerinden 2B planlara ve profillere ve ayrıca kontekstlerin 3 Boyutlu hacimsel kayıtlarına kadar yapılabilecek her işlem dijital olarak gerçekleşmektedir. Hareketten yapı entegrasyonu (Sfm) modellemesi ve bu modellemeye bağlı çeşitli yazılım ürünleri, proje katılımcılarının kazı sırasında ve sonrasında arkeolojik kayıtlarla nasıl etkileşime girildiği üzerinde güçlü bir etkisi olmuştur. Bu metot veri kaydı, veri analizi ve sunumu için birçok yeni olasılık açarken aynı zamanda kayıt sisteminin gereksinimleri ile bir arkeoloğun eğitimi ve deneyimi söz konusu olduğunda zorluklar ortaya çıkabilir. Bu çalışmamızda KAP’ın hacimsel kayıt sisteminin faydaları ve maliyetini ele alıyoruz. Görüntü tabanlı modelleme için yapılması gereken kayıt protokollerinin arkeologların kazı alanlarını görme ve yönetme şeklini değiştirmesini ve kazı alanlarını yönetim şeklini değiştirmesini ele alıyoruz ve buna ek olarak bu kayıt sisteminin meyvelerinin arkeolojik kayıtla (dijital) etkileşimimizde nasıl bir devrim yaptığını araştırıyoruz. Yukarda bahsettiğimiz konular dışında, bu çalışmayı gelecekte nasıl genişletmeyi planladığımıza dair bazı ön planları da paylaşıyoruz.

Filling the Void in Archaeological Excavations: 2D Point Clouds to 3D Volumes / Arkeolojik Kazılarda Boşluğu Doldurmak: 2 Boyutlu Nokta Bulutundan 3 Boyutlu Hacimlere

Gary R. Nobles ve Christopher H. Roosevelt

Özet: Arkeolojik kazılardan elde edilen 3 Boyutlu veriler genellikle doğrudan bilgi alınılabildiği düşünülen veri olarak tanımlanır. Genelde nesnelerin 3 Boyutlu modelleri çevrimiçi platformlara yüklenir, alt ve üst yüzeyleri 2.5 Boyutlu olarak görselleştirilir veya her ikisi de 2 Boyutlu bir modele indirgenir. Özellikle kazı birimlerini temsil eden veriler, genellikle ham yüzey çıktıları olarak tamamlanmadan işlenir ve bireysel, hacimsel kazı birimlerini temsil eden ayrı bir kol olarak düşünülmez. Nokta bulutlar veya ağlar gibi bu tür yüzeylerin görselleştirilmesi genellikle kendi başlarına bir sonuç olarak düşünülür ancak bu işlemler 3 Boyutlu arkeolojik kayıtları anlamanın ve kaydetmenin hacimsel bir yolunun başlangıcı olarak kabul edilmelidirler. Kaleme aldığımız bu makale, arkeolojik bir kayıt rutininin ve 3 Boyut odaklı veri işleme iş akışının oluşumunu açıklarken, kazı birimi yüzeyleri arasında kalan boşlukları doldurmanın yollarını gözler önüne serer ve bu sayede her bir kazı birimine karşılık gelen bireysel hacimsel verinin üretilmesini gösterir. Türkiye’nin batısında yer alan Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nden (KAP) elde edilen veri kümlerinden yararlanan bu makale, 2 Boyutlu nokta bulutu verilerinin, farklı yazılımlarla hacimsel kontekst birimlerini oluşturma potansiyelini göstererek, tam anlamıyla 3 Boyutlu arkeoloji uygulamasının geliştirilmesindeki olasılıklar ve zorluklara dikkat çekmektedir.

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için bizimle kalın!