Araziden Sesler (2021-05-15)

Çevresel Arkeolojide Tarımsal Ekonomiler ve Arazi Kullanımı Üzerine Yeni Bir Yayın

Gygaia Projeleri

Çevresel Arkeoloji’de (The Journal of Human Paleoecology) Kaymakçı ve çevresinde tarımsal ekonomiler ve arazi kullanımı üzerine yeni bir yayının çıktığı haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıntılar için aşağıya bakın!

Tunç Çağı Batı Anadolu’sunda Tarımsal Ekonomiler ve Arazi Kullanımı (Agropastoral Economies and Land Use in Bronze Age Western Anatolia)

John M. Marston, Canan Çakırlar, Christina Luke, Peter Kováčik, Francesca G. Slim, Nami Shin ve Christopher H. Roosevelt

Özet: Batı Anadolu’nun Orta ve Geç Tunç Çağları, Miken ve Hitit komşularıyla karşılaştırıldığında, özellikle tarım ekonomileri ve arazi kullanımı konusunda yeterince anlaşılmamıştır. Kaymakçı, Batı Anadolu’da bugüne kadar kazılan en büyük Orta ve Geç Tunç Çağı kalesidir ve burada sunulan yeni arkeobotanik ve zooarkeolojik veriler, bölgesel tarım ekonomileri ve arazi kullanımına yeni bir ışık tutmaktadır. Kaymakçı’daki tarım uygulamaları, yabani bitki ve hayvanları gıda, teknoloji ve yakıt için önemli ölçüde kullanan çeşitli ve kapsamlı bir ekonomik sistem içinde arpa ve acı fiğ çiftçiliği ile domuz, keçi/koyun ve sığır yetiştiriciliğine odaklı idi. Keçiler ve domuzlar öncelikli olarak et kaynağı olarak kullanılırken, koyunlar ve sığırlar çoğunlukla ikincil ürünleri için kullanılmıştır. Yanmış odun analizi, günümüzde de yoğunluğu devam eden, yaprak döken ve yaprak dökmeyen meşe ağaçlıklarının rekonstrüksiyonunu sağlamıştır. Bölgesel perspektifte, Kaymakçı en çok kuzey Ege’deki tarım kültürü ile benzerlik gösterir, ancak Anadolu’da ve bölgedeki diğer arkeolojik buluntularda da görüldüğü gibi, Kaymakçı, Ege ve Anadolu dünyaları arasında melez bir konumu temsil etmektedir.

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için bizimle kalın!