Araziden Sesler (2021-04-30)

Çevrimiçi 15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu (IAAS) Sunumları

Gygaia Projeleri

15. IAAS, Değişim Rüzgarları: Anadoluda Çevre ve Toplum seminerinden, bir sunumla tekrar karşınızdayız. Bu çalışmada, iklim değişikliği, sulak alan yönetimi ve Osmanlı arşivlerinden gelen bilgilere odaklanan yeni bir araştırmayı sunduk. Devam eden bu çalışma için çok heyecanlıyız. Daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın!

Sulak Alanlar ve Islah Tercihleri: Uzun On Dokuzuncu Yüzyılda Batı Anadolu’da İklim Değişikliği, Sosyal Çalkantı ve Politik Uygulamalar

Semih Çelik ve Christina Luke

Özet: Son zamanlarda Osmanlı Dönemi’ndeki sulak alanlar dikkat çekmiş, yerel ve bölgesel çalışmalarla ilgi yeniden canlanmıştır. Büyüyen bir Osmanlı çevre tarihi literatürü, imparatorluğun ekonomik, sosyal ve politik dönüşümlerinin bir parçası olarak sulak alanlara odaklanıyor. Bu ilgiye rağmen sulak alanlar, genellikle göçebe kabilelerin ve yaylacı toplulukların hâkim olduğu boş, sıtmalı, çürümüş ve verimsiz alanlar olarak anlaşılıyor ve tartışılıyor. Bu perspektif kısmen, sulak alanları kurutmak ve geri kazanmak için geç Osmanlı çabalarını alkışlayan tarihçiler tarafından geliştirildi. Bu bölümde, 19. yüzyılın sonlarına ait sulak alanların aslında benzersiz mikro-ekolojik özelliklere ve bu sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin dönüşümünde aktif olan başlıca aktörlere sahip dirençli ekosistemler olduğuna dair kanıtları inceleyeceğiz. Bunu yapmak için, Batı Anadolu’dan, her biri benzersiz ama birbiriyle bağlantılı bir hikâye anlatan üç sulak alan seçildi. Mekânsal ölçekte küçük görünen bu sulak alanlar, çok daha geniş köylüler, tüccarlar, bürokratlar, yöneticiler, girişimciler ve hatta Batı Anadolu’nun çoğunu tanımlayan emperyal ve trans-emperyal kurumlarla bağlantılıydı. Bu değişken mikro ekolojiler, aynı zamanda yaylacı yaşam tarzları da dahil olmak üzere göçmen kuşların ve hayvanların döngülerini dengeleyen önemli makro iklim modellerini de destekledi. 19. yüzyılın sonlarında Batı Anadolu’da sulak alanları kontrol etme ve kapitalist üretim tarzlarına doğru hareket etme arayışının, yalnızca kâr peşinde koşan, tarımsal üretim ve sulak alanları tahrip eden, yekpare bir girişimci grubundan ziyade, farklı çıkarlara sahip çeşitli aktörler arasındaki rekabet ve çatışmaya dayandığını tartışıyoruz. Karşılıklı müzakerelerin çeşitli ölçeklere ulaştığını ve dolayısıyla belirli aktörlerin doğal tarihi anlamaya nasıl geldiğini ve ekosistemlerin politika ve insan manipülasyonunu bütünleştirmenin önemini etkilediğini gösteriyoruz. Son olarak, bu anlatıların her birini, 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar meydana gelen önemli iklim değişikliklerinin içinde ele alıyoruz.

Osmanlı sulak alanlarının değerlendirilmesi
Modernite Cellad Gölü’ne ulaştı
Marmara Gölü Havzası’ndaki 18. ve 19. yüzyıl sulak alanları
19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki koruma çabaları

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için bizimle kalın!