Araziden Sesler (2020-08-30)

Journal of Field Archaeology Dergisinde yayınlanan Sediman (Tortu) Kimyası üzerine yeni bir yayın!

Gygaia Projeleri

Kaymakçı’daki sediman kimyası üzerine yeni bir yayının Journal of Field Archaeology dergisinde yayınlandığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz! Ayrıntılar için aşağı bakınız!

Arkeolojik Sediman Kimyası için Çoklu Skaler Örnekleme Stratejilerini Entegre Etme (Integrating Multi-Scalar Sampling Strategies for Archaeological Sediment Chemistry)

Catherine B. Scott

Özet: Arkeolojik sediman (tortu) kimyası, arazi sınırlarını, arazi yapılarını ve alan kullanımını anlamak için bir arazi veya peyzaj boyunca kimyasal elementlerin dağılımını kullanma yöntemidir. Arkeologlar, kazılan kontekstlerin analizinden bölgesel bir yüzey araştırmasına kadar çeşitli ölçeklerde bu uygulamaya başvururlar. Bu makale, sediman kimyasında var olan çalışmalara ek, çok ölçekli bir toplama stratejisinin uygulanabileceği bir model sunmaktadır. Analiz edilen veriler, Türkiyede bulunan, Kaymakçı’nın Tunç Çağı (MÖ 2. binyıl) döneminden elde edilmiştir. Makale, buluntuların kimyasal imzalarını analiz ederek farklı buluntu toplama stratejilerinin etkinliğini test etmek için kazı metodlarıyla ilişkili hem yüzey hem de yüzey altı buluntuların x-ışını flüoresans (XRF) analizinin sonuçlarını sunar. Sonuçlar, çoklu skaler jeokimyasal veri setinin, arazi içindeki yapılarda, stratigrafide ve alan kullanımında daha iyi yorumlamalara olanak tanıdığını göstermektedir.

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için takipte kalın!