Araziden Sesler (2020-02-22)

AIA’nın Washington, D.C.’deki Yıllık Toplantısı ve Amsterdam Üniversitesi, Hollanda’daki Archon Kış Okulu 2020’deki Sunumlar

Gygaia Projeleri

Ekibimiz üyelerinin son araştırmalarını Washington, DC’deki (Ocak ayında) Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) Yıllık Toplantısı’nda ve Amsterdam Üniversitesi’ndeki Paylaşım Uygulamaları: Hollanda’daki Arkeolojik 3D Görselleştirme(Şubat ayında) üzerine düzenlenen Archon Kış Okulu 2020’de sunduklarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sunumlarla ilgili özetleri aşağıda bulabilirsiniz.

AIA SUNUMU

Yanmış: Tunç Çağı Kaymakçı, Batı Anadolu’da Ocak ve Fırınların Bağlamsal ve Hacimsel Analizi

Catherine B. Scott ve Christopher H. Roosevelt

Özet: Batı Anadolu’daki Kaymakçı’nın M.Ö. 2. binyıl kalesinde altı yılı aşkın bir süredir yapılan kazılarda, ocak ve fırınlar en yaygın mimari özelliklerden birisidir. Bu ocak ve fırınlardan bazıları, karmaşık inşa teknikleri ve çoklu yeniden kullanım aşamalarını içeren oldukça büyük (muhtemelen 2 m çapa ulaşan) mimari unsurlardır (enstalasyon). Evler, açık hava aktivite alanları ve avlular dahil olmak üzere arazi genelinde çeşitli kontekstlerde bulunurlar ve sur sistemi ile de bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nin yenilikçi ve dijital mekansal kayıt sistemi ve yoğun buluntu toplama stratejilerini kullanarak bu yerleştirmeler ve çevreleri hakkında sağlam veriler toplayabildik. Burada, arazide bulunan fırın ve ocakların ön tipolojisini, bunların çevredeki mimari ve eserlerle olan ilişkilerini ve zaman içinde inşa edilme şekillerindeki değişikliklere dair bulgularımızı sunuyoruz. Ayrıca, bazı kazılmış mimari unsurların dijital rekonstürüksiyon ve yeniden kazıya izin veren- 3D hacimsel modellerini sunuyoruz, böylece gelecekte bu alanların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, şu anda da devam etmekte olan, ilgili bilimsel çalışmaları gözden geçiriyoruz. Son olarak, Doğu Akdeniz’deki diğer çağdaş yerleşim yerleriyle paralellikleri göz önünde bulundurarak, Tunç Çağı Kaymakçı’da bu tür yapıların toplumsal yaşama nasıl dahil edildiğine dair ön yorumlar sunuyoruz.

ARCHON KIŞ OKULU 2020 SUNUMU

Arkeolojik Kayıtların 3 Boyutlu Görselleştirilmesini Sağlama: Yöntem, Teori ve Uygulama

Gary Nobles ve Christopher H. Roosevelt

Özet: Batı Anadolu’nun Gediz Vadisi’ndeki Kaymakçı’nın Geç Tunç Çağı yerleşimi, 2014 yılından bu yana Kaymakçı Arkeoloji Projesi tarafından araştırılmaktadır. Ekip, başlangıçtan itibaren, tüm kazı kontekstlerini yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu ayrıntılarla kaydetmek için son teknoloji yöntemler kullandı ve kontekst hacimlerinin görsel rekonstrüksiyonlarını yaptı.Bu araştırmada, arkeolojik kazılardan 3D veri kümelerini yeniden oluşturmanın zorluklarını gözden geçirerek, yüzey nokta bulutlarının kazı birimlerini temsil eden kapalı hacimli kontekstlerde etkin bir şekilde yeniden birleştirilmesi için yeni bir yöntem sunmaktayız, Çeşitli GIS geometrilerini ve bunlarla ilişkili veri türlerini tartışıyor, kazı verileri için uygun olanları vurguluyor ve hangi arkeolojik durumlarda en iyi sonuç verebileceklerini gösteriyoruz. Kolayca “Büyük Veri” olarak adlandırılan veri kümelerini kullanarak bu yöntemin sağlayacağı fırsatları ve olası sorunları tartışıyoruz. Araştırma odaklı bir kazı olarak, yeni yöntemler değerlendirme ve geliştirmeye çok önem veriyoruz. Ancak bu tür ısmarlama çözümlerin, arkeoloji topluluğu tarafından tam olarak kabul edilmeleri için, geliştirme odaklı ticari arkeolojik uygulama içindeki uygunlukları açısından değerlendirilmesi de gerekmektedir.

Gygaia Projelerinden daha fazla gönderi için takipte kalın!