Araziden Sesler (2019-09-26)

SARA Sempozyumu’ndaki “Ekin Tohumları” Hakkındaki Sunumumuz ve İzmir Seyahatimiz

Gygaia Projeleri

Eylül ayı sonunda Ege Üniversitesi’nin Tohum Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen SARA Sempozyumunda –Anadolu’da Tohum Bilimi ve Arkeobotanik Araştırmaları– ekibimiz üyelerinin de bir sunum ile katıldığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Detaylar aşağıda!

Türkiye’nin Batısında bulunan Kaymakçı’dan 3500 Yıllık Kömürleşmiş Bitki Tohumlarının Kloroplast ve Nükleer Gen Bölgeleri Kullanılarak Çağdaş Akrabalarıyla Karşılaştırmalı Dizi Analizi (Comparative Sequence Analysis of 3500-Year-Old Charred Crop Seeds from Kaymakçı in Western Turkey with their Contemporary Relatives using Chloroplast and Nuclear Gene Regions)

Zeki Kaya, Asiye Çiftçi, Funda Özdemir Değirmenci, Çiğdem Kansu, Christina Luke, Christopher H. Roosevelt ve John M. Marston

Özet: Kaymakçı arkeolojik alanından çıkarılan Triticum aestivum L., Vicia ervillia (L) yabani., Cicer arietinum L. ve Vitis vinifera L.’nin 3500-4000 yıllık kömürleşmiş tohumlarının Antik DNA (aDNA)’sı çeşitli DNA çıkartma metodlarını kullanarak başarıyla çıkarıldı. Eski tohumlardan yüksek miktarda ve kaliteli genomik DNA elde edildi. Eski tohumlardan alınan ribozomal DNA, ribuloz-1,5 bifosfat karboksilaz (Rbcl) genlerinin dahili kopyalanmış aralayıcı (ITS) dizilerinin amplifikasyonu, hem kloroplast hem de nükleer DNA’nın iyi durumda korunduğunu ve başarıyla amplifiye edildiğini göstermektedir. TriticumViciaCicer ve Vitis’in eski tohumlarından alınan ITS ve Rbcl gen dizileri, çağdaş akrabalarıyla yüksek düzeyde homoloji gösterdi. Karşılaştırmalı dizi analizinin sonuçları, antik DNA’daki belirli baz konumlarının ya kaybolduğunu ya da çağdaş DNA’da farklı DNA bazları ile değişmiş olduğunu ortaya koydu. Antik tohumlardan elde edilen çoğaltılabilir DNA, agronomik özelliklerle ilgili çoklu, iyi karakterize edilmiş ve oldukça polimorfik genetik lokuslarla gerçekleştirilebilecek gelecekteki çalışmaları teşvik etmektedir. Mevcut çalışmadan elde edilen ön sonuçlar, ekin evcilleştirilmesinin ve genomik düzeydeki değişikliklerin anlaşılmasıyla arkeobotanik araştırmalarına katkıda bulunmaktadır.

Araştırma grubu İzmir’de bulunmaktan faydalanarak modern tarım arazilerini de ziyaret ettiler. Üzüm bağlarının hasadına ve kuru üzüm üretimini gözlemleme şansı buldular.

A picture containing tree, outdoor, conifer, forest

Description automatically generated

Gygaia Projeleri’nden daha fazla gönderi için takipte kalın!