Araziden Sesler (2019-07-20)

Ye, (uyu), çalış, tekrar et! 109.523 açması’ndaki günlük aktiviteler

Dalila Alberghina

Litrelerce toprak çıkarıldı, çok sayıda kasa dolduruldu ve bronzlaşıldı. Kazı ekibimizin ilerlemesini görmek için birçok kriter olabilir, ancak biz içinde çalıştığımız alanın geçmişte günlük yaşamı nasıl çerçevelediğini ve etkilediğini daha iyi anladığımız zaman ilerleme kaydettiğimizi anlıyoruz. 109.523 kazı alanında yedi haftalık arazi çalışmasının ardından bu yönde ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz!

Bu sezon, ekibimiz özellikle 109.523 numaralı açmanın güneydoğusunda yer alan bir “oda”nın kazılmasına odaklandı ve bu en büyük odanın kazısı son zamanlarda açma hakkındaki sorularımızın bir kısmını cevapladı.

227 numaralı binanın kuzeydoğu kısmında iki farklı fırın/ocak yer almaktadır (solda).

Bulduğumuz küçük buluntular beslenme ile ilgili aktiviteleri çağrıştırıyordu, ancak in situ halde bulduğumuz pişirme kapları ve ocak benzeri yapılar hipotezimizi kanıtlarcasına, bu büyük odanın neredeyse tamamının yemek hazırlama ve pişirme alanı olduğunu göstermektedir.

Bu binayı daha büyük bir domestik alandan ayıran, bitişiğindeki uzun ve dar koridoru da araştırıyoruz. Ancak, burada mimari özelliklerin ve düzenli kaldırımın olmaması ve çıkan buluntuların nispeten temiz olması sonucu, bu alanın dar bir sokak olduğu şeklindeki hipotezimizi bir daha gözden geçirmemizi sağlıyor. Çıkan küçük buluntular arasında işlenmemiş ve tamamlanmış taş yonga ile hammaddelerin bolluğu, bizi alternatif bir hipoteze yöneltti.

236 numaralı domestik alanların dışında bulunan dar bölge.

Şimdiki fikrimiz, bu dar dış mekânın, taş aletlerin ve belki de diğer küçük nesnelerin üretimine ayrılmış bir mekân olduğu yönünde.

Gün geçtikçe, açmadaki günlük çalışmalarımız sonucu bulduğumuz bulguları birleştirerek antik dönemdeki insanların günlük hayatlarına dair daha çok şey öğrenip, onları daha iyi anlıyoruz.

Gygaia Projeleri’nden yıl boyunca daha fazla gönderi için bizimle kalın!