Araziden Sesler (2019-06-21)

Kaymakçı’daki Günlük Hayatı Keşfetme: Kazı Alanı 109.523’teki Çalışmalar

Dalila Alberghina

İki ay boyunca her sabahınızı aynı açmada geçirdiğinizde, ekibiniz bir şekilde aileniz, açma da bir şekilde eviniz oluyor. 2019 kazı sezonu, 109.523 numaralı açmada, açma sorumlusu olduğum ikinci yılım ve ekibimizdeki diğer insanlar için de ikinci ve üçüncü sezon!

Bu sadece ekip üyeleri arasında daha iyi bir atmosfer yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda açmadaki günlük çalışmalarımızın verimini de büyük ölçüde artırıyor. Çünkü hepimiz zaten bölgeye, kazılana ve kazılmakta olan malzemelere aşinayız.

Elek içinde buluntular arıyor. Küçük seramikler ve kemik parçaları bulmak için kazdığımız tüm toprağı eliyoruz.

Şu anda üzerinde çalıştığımız alan, İç Kale’nin dışında, ancak Geç Tunç Çağı boyunca tüm yerleşimi çevreleyen sur duvarlarının içinde yer alan “Güney Teras”ında yer almaktadır.

“Güney Teras” Mevcut yol kabaca antik yolun güzergâhını takip ederek, 109.523 alanından (ön planda) geçerek İç Kale’ye kadar ilerliyor.

Yerleşimin bu kısmının genel durumu 2012-2016 yılları arasında yapılan jeofizik yüzey araştırmaları sayesinde zaten bilinirken, kazılar (2014’te başlayan) ile domestik alanları yeniden gün yüzüne çıkararak, MÖ 15, 14 ve 13. yüzyıllarda bölgede yaşayan insanların hayatlarının ve günlük yaşamlarının özünü kavramamıza yardımcı oldu.

Güney Teras’daki jeofizik yüzey araştırmasının sonuçları. 109.523 numaralı alanda kazılan büyük binalar arazinin bu bölümünde bulunmaktadır. (Roosevelt et al., 2018’den alınmıştır).
109.523 kazı alanının kuşbakışı doğudan görünümü. Güneybatı köşedeki basamaklı sondajda (sağ altta) son zamanlarda bulunan mimari kat(lar)ın çok altında steril katmanlar ve ana kaya ile karşılaşmıştır.

Özetle ve kelimenin tam anlamıyla burnumuzu başkalarının evlerine sokuyoruz! 109.523 numaralı açmadaki çalışma, sokaklar veya koridorlarla ayrılmış ve yerleşimin bu bölümünü İç Kale’ye bağlayan bir sokağa dik olarak dizilmiş binaların incelenmesine odaklanmaktadır. Bu ilk iki haftada araştırdığımız ana kontekstler, içeriden küçük duvarlarla farklı odalara bölünmüş bu ev birimlerinden ikisidir. İnsanlar bu alanları günlük yaşamlarında nasıl kullanıyorlardı? Toprağın dokusu ve rengindeki farklılıklardan seramik parçalarının, kemiklerin ve diğer eserlerin dağılımına kadar küçük ama önemli ayrıntıların bize anlatmaya çalıştığı şey budur.

109.523 ve diğer alanlardan tekstil üretimine yönelik nesneler, ağırşaklar, dokuma ağırlıkları ve iğneler. (Roosevelt et al., 2018’den alınmıştır).

Ve böylece gün geçtikçe, ayrıntılara dikkat ederek, insanların yiyeceklerini hazırlama ve saklama biçiminden, iç mekanlarda, bitişik koridor ve ara sokaklarda yürüttüğü diğer günlük aktivitelere, belki de daha karmaşık ama daha iyi bir Kaymakçı’daki günlük yaşamı anlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda, bulmacaya daha fazla parça eklemek için 109.523 numaralı bölgenin diğer kısımlarını keşfetmeye devam edeceğiz! Bu arada, ekibimiz tarafından son zamanlarda yayınlanan bir makaleyi okuyarak bu alan ve arazinin diğer bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Gygaia Projeleri’nden yıl boyunca daha fazla gönderi için bizimle kalın!