Araziden Sesler (2015-05-08)

Gygaia Projeleri’nin SAA Konferansındaki Sunumu, San Francisco

Nick Gauthier

Amerikan Arkeolojisi Derneği’nin 80. Yıllık Toplantısı’nda, Gygaia Projelerini temsil etmek için San Francisco’ya gittim. Bu yılki toplantı 5000’den fazla arkeoloğun ilgisini çekti ve bu, dernek tarihindeki en büyük katılım oldu. Konferansın yapıldığı otelin lobisi görülmeye değerdi; daha önce bir odada bu kadar çok insanın takım elbiseyle gezindiğini görmemiştim.

Konferansın ikinci gününde, “Gıda Üretimi ve Sosyal Değişimin Sağlamlığı ve Hassasiyeti: Arkeolojik veriler, Modellemeler ve Etnografik Gözlemler Kullanılarak Disiplinler Arası Değerlendirilmesi” oturumunda, Christina Luke ve Christopher Roosevelt ile beraber hazırlamış olduğumuz bir poster sundum. Bu oturum, geçmiş toplumların çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak üzere gıda üretimi penceresini kullanan ve çeşitli metodolojik yöntemleri araştıran araştırmacıları bir araya getirdi.

SAA Poster-tmb

Posterimiz—“Gediz Nehri Vadisi’nde Ekstrem Hava Olayları ve 10000 Yıllık Arazi Kullanım Değişikliği”—Gediz Nehri vadisinin eski sakinlerinin ekstrem hava koşullarının risklerine nasıl adapte olduklarını anlamaya yönelik olarak ortaya çıktı. Son 10000 yılda kuraklık ve sellerin vadiyi ne sıklıkta vuracağını tahmin etmek için, son teknoloji paleo-iklim simülasyonundan elde edilen verileri kullandık. Oyun teorisindeki kavramlardan yola çıkarak, antik dönemdeki bir çiftçinin ekstrem hava koşulları risklerinin hesap ederek, gelecek yıl hangi ekinlerin ekileceğinin belirlemesinde nasıl rol oynayabileceğini araştırdık. Modellerimizi Merkez Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırması ve ilgili Gygaia Projeleri girişimlerinden elde edilen verilerle karşılaştırdık. Ekstrem hava koşullarının etkilerinin her bir toplumun kırılganlıklarına bağlı olduğunu ve çiftçilerin kısa vadede riskleri en aza indirmek için en iyi seçenek olduğunu düşündükleri şeyin onları uzun vadede daha savunmasız hale getirdiğini saptadık. Bu bulguları San Francisco’daki meslektaşlarımızla tartışmak, önümüzdeki haftalarda Kaymakçı’ya döndüğümüzde test etmeye başlamayı dört gözle beklediğimiz, birkaç yeni hipoteze yol açtı.

SAA Poster-grph