Araziden Sesler (2014-12-20)

Koç Üniversitesi’ndeki Gygaia Projeleri Sunumu, İstanbul

Gygaia Projeleri

Gygaia Projeleri bu sonbaharda İstanbul’da iki kez temsil edildi, biri Koç Üniversitesi’nin ana kampüsünde ve diğeri de Neolitik Dönem’den Osmanlı Dönemleri’ne kadar Anadolu medeniyetlerinin tüm yönlerine (arkeoloji, sanat, tarih, edebiyat, ekonomi…) odaklanan bilim insanları için dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED).

2015 baharında diğer çeşitli mekanlarda planlanan sunumlarımızı da kısa süre içinde sizlerle paylaşmayı umuyoruz. O zamana kadar tüm okuyucularımıza Mutlu Yıllar dileriz!

Sevr’den UNESCO’ya: Gediz Vadisi’nde Su Diplomasisi ve Kültür Egemenliği

Christina Luke (Co-Director of Gygaia Projects)

Eylül ayında Koç Üniversitesi’nde Gediz Vadisi’ndeki uzun vadeli ve gelecekteki diplomasi girişimleri üzerine bir araştırma sundum. İzmir ve kırsalı üzerinde ABD, Avrupa ve Rusya’nın etkilerini inceledim. Örnek olaylar arasında İzmir Kültürpark, Gediz Havzası su projeleri, Sardis’teki restorasyon girişimleri, Bin Tepe bölgesindeki egemenlik iddiaları, Dünya Mirası ve AB programlarının gelecekteki etkileri vardı. Yaptığım araştırma etnografi, politika ve saha araştırmasının sonuçlarını bir araya getirdi.

2_corridors

Batı Anadolu’da M.Ö. 2. Binyıl Seramikleri

Peter Cobb (Assistant Director for Information Architecture)


Pennsylvania Üniversitesi “Akdeniz Dünyası Sanat ve Arkeolojisi” programında doktora adayı olarak tezimi sürdürürken, şu anda İstanbul’un kalbinde, Taksim Meydanı yakınlarındaki İstiklal Caddesi’nde bulunan ANAMED’de genç bir bursiyerim. Bursumun bir parçası olarak Kasım ayında Batı Anadolu’nun MÖ 2. binyıl seramikleri üzerine tez araştırmam hakkında bir konuşma yaptım. Bu konuşma sayesinde Gygaia Projeleri’nin ilk girişimi olan Merkez Lidya Arkeolojik Araştırması’nı (CLAS) (www.bu.edu/clas) topluluğa tanıtabildim.

Aynı akşam diğer üç araştırmacı da sunum yaptı. Çalışma konuları ANAMED’de yürütülen araştırmanın genişliği hakkında iyi bir fikir veriyor. Bir sunum, 1453’te Konstantinopolis’in Bizans kitap üretimi üzerindeki etkisini tartışırken, bir başka sunumda Orta Bizans dönemine ait Yunan el yazmalarının incelenmesini dinledik. Üçüncü konuşma ise, Türkiye ve Orta Asya’daki İslami dönem mezar anıtı geleneklerinin karşılaştırılması üzerineydi.