Araziden Sesler (2014-12-10)

Güzel Haberler ve Boston Üniversitesi’ndeki Öğrenci Sunumu

Gygaia Projeleri

BU Today’de (Boston Üniversitesi’nin günlük gazetesi) kısa süre önce yayınlanan bir dizi makale, BU üyelerinin güncel arkeolojik çalışmalarını vurguladı. Gygaia Projeleri hakkındaki yorumlar özellikle çok olumluydu ve bizce “Araziden Sesler” gönderilerimizi sık sık okuyanlara yeni bakış açıları sağlayabilir.

BU Today

Bu dönemin başlarında, Prof. Marston ile birlikte çalışan bir arkeoloji öğrencimiz, akademik yıl boyunca devam ettiği, 2014 yazında başlayan araştırmasının bir özetini sundu.

Boston Üniversitesi’nde Poster Sunumu

Nami Shin

Arazide ve daha sonra laboratuvarda yaptığım araştırma, Boston Üniversitesi’nde Lisans Araştırma Sempozyumu için bir poster sunumuyla sonuçlandıSempozyuma BU’daki “Lisans Araştırma Fırsatları Programı” (UROP) sponsor oldu. UROP tarafından finanse edilen öğrencilerin yaz boyunca yaptıkları araştırmayı sunmaları bir fırsattı. Sunulan konular birçok farklı alandandı ve BU’daki lisans öğrencileri araştırma yeterliliklerini sergiledi.

Arkeolojinin de heyecan verici ve yeni araştırmalar yaptığını göstermek için hevesle Kaymakçı’nın botanik araştırmalarını anlattım. Arazide tahıl taneleri, bakliyat ve meyve tohumları gibi farklı ekonomik değeri olan bitkilerin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren botanik örnekler topladım. Sempozyumda, arkeologların eski insanların beslenme alışkanlıklarını ve tarım sistemlerini nasıl yeniden yaratabilecekleri hakkında ebeveynler, öğrenci arkadaşlarım ve profesörlerle konuştum. Bazı bitki kalıntılarının mevcudiyetinin ve muhafaza koşullarının, insanların ne yediklerinin ve onları nasıl yetiştirdiklerinin göstergesi olduğunu anlattım.

Çeşitli akademik geçmişe sahip insanlarla konuşurken, arkeolojinin farklı yönlerini günümüzle ilişkilendirmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Sempozyum, çeşitli insanları lisans araştırmalarına ve en önemlisi arkeolojik araştırmalara yönlendirme konusunda başarılı oldu.

Kaymakçı’da arpa (Hordeum vulgare) ve buğday (Triticum aestivum) taneleri ile üzüm çekirdeği (Vitis vinifera) kalıntılarına rastladım.

Hordeum vulgare

Hordeum vulgare

Triticum aestivum

Triticum aestivum

Vitis vinifera

Vitis vinifera