Araziden Sesler (2014-11-20)

Döndük!

Maalesef henüz Türkiye’ye değil ama…

Yıllık rapor yazma, hibe/burs başvuruları ve ardından yeni dönem kazı izini başvuruları ile ilgilenirken sezonun tozunu atmak biraz zaman aldı, ancak şimdi ortak sesimizi yeniden yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu sefer Gygaia Projeleri ile ilgili çeşitli sezon dışı faaliyetler hakkında önümüzdeki aylarda sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Bu paylaşımda, Eylül ayında Kaymakçı’nın birkaç fotoğrafını çeken Mehmet Şener’in (Doğan ve Müslüme’nin oğlu) öğleden sonra güneşinin altın ışığını harika bir şekilde yakaladığını duyuyoruz (ya da daha doğrusu görüyoruz). Bundan sonra Kyle Egerer, kazı sezonunun ardından Türkiye’nin başkentinde yakaladığı fırsat hakkında bilgi veriyor.

Mehmet’in Kaymakçı’da çektiği fotoğraf

İç kale’nin doğusundan Marmara Gölü manzarası
GygaiaNet alıcısı, hava durumunu kaydetmeye ve canlı güvenlik video kaydına devam ediyor
İç kalenin güneydoğusundaki Güney Terası ve şuan kapalı olan üç kazı alanı
Arka planda Tekke Tepesi ile kuzeybatıdaki iç kalenin görünümü

Ankara’daki “QuickLakeH2014” Deneyimim

Kyle Egerer

Batı Anadolu’nun çok az dışında bulunan ben, kendimi Ankara’da 15-19 Eylül tarihleri arasında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Doğa Tarihi Müzesi’nde yapılan “QuickLakeH2014” konferansında sunum yaparken buldum. Bu konferans, Ankara Üniversitesi ve Kuvaterner Araştırma Grubu’ndan son derece özverili ve tutkulu jeolog ve kuvaterner bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından düzenlendi. Konferansın amacı, şu anki jeolojik zaman dönemimiz olan Kuvaterner Dönemi boyunca göller, çevre ve insan etkileşimleri konusunu ele almak için disiplinler arası bir bilim insanı grubunu bir araya getirmekti. “Marmara Gölü Havzası’ndaki (Orta Gediz) Su ve İnsanlar, Türkiye’nin Batısı” (Luke, Roosevelt, Gauthier ve Egerer tarafından yazılmıştır) başlıklı makalede, su mevcudiyetindeki yıllık dalgalanmalarına, uzun vadeli çevresel etkilerine ve insanlar üzerindeki eğilimlerine değindik. Bu doğal değişikliklerin, Gygaia Projeleri’nin (www.bu.edu/clas) ilk girişimi olan Merkez Lidya Arkeolojik Araştırması’nın (CLAS) çalışma alanındaki yerleşimlerin gelgitlerini açıklamaya nasıl yardımcı olabileceğiyle özellikle ilgilendik.

Konferanstaki paleo-çevreciler ve jeologlar arasındaki tek arkeolog olarak, kendi disiplinimin dışındaki sorular ve yaklaşımlar ile ilgilenmek için alanımın sınırları dışına çıkmanın önemini öğrendim. Konferansın bitiminde katılımcılar, Tuz Gölü ve Çatalhöyük Neolitik sit alanı gibi yerleri ilk elden deneyimlemek için günümüz Türkiye’sinin güney-orta Konya havzasına doğru iki buçuk günlük geziye çıktılar.