Viziyonumuz

Gygaia Projeleri, kültür, doğal çevre ve topluluk oluşturma alanlarında araştırma ve eğitimle ilgili faaliyetler gerçekleştiren işbirlikçi bir organizasyondur. Projelerin hedefi, aktif bilgi üretimi, kültürel ve doğal miras kaynaklarının sürdürebilir yönetimi ve uzun vadeli Amerikan-Türk etkileşimini güçlendiren toplumsal gelişmeleri teşvik etmek amacıyla işbirlikçi ortaklıklar kurmaktır. Proje faaliyetlerinin odağı, Ege Bölgesi’nde yer alan ve Manisa şehrinin Gölmarmara ile Salihli ilçelerini kapsayan Marmara Gölü havzasıdır. Gölmarmara-Hacıveliler Mahallesi’nde yer alan laboratuvarımızın yanı sıra, İstanbul’da Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde ofislerimiz bulunmaktadır.

Kültür

Kültürel girişimlerimiz kapsamında Ege Bölgesi’nde yer alan Gediz Ovası’nın Marmara Gölü havzasının Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar olan kültürel geleneklerini belgelemek ve korunmasına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Bölgede yürütülen Merkezi Lidya Arkeoloji Projesi (Central Lydia Archaeological Survey [CLAS]) ve Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) kapsamında geçmişten 20. yüzyılın başlarına kadar olan dönem içerisinde insan-çevre etkileşimi incelenirken, yakın geçmiş ve günümüzün etnografisi ve sözlü tarihi, bölgenin uzun vadeli peyzaj tarihini anlamak adına bağlamlar sunmaktadır.

Doğa

Doğal çevreyi anlamak amacıyla, suya olan ilgi ve bunun yönetimi ile ekolojik yaşam alanları ve bunların korunmalarının yanı sıra, çevre yönetimi ve insanların buna verdiği tepki gibi konulara odaklanılmıştır. Bahsi geçen her bir konu için mevcut şartları ve uzun vadeli değişimleri kavrayabilmek, zengin ekolojik yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini sağlayan tarımsal uygulamaları ve toprak-su yönetiminin akıllıca kullanımını teşvik etmektedir.

Toplum

Gygaia Projeleri, birincil kültürel ve doğal hedeflerinin gelişmesine yardımcı olan yerel, bölgesel ve uluslararası insani altyapılar -yani toplumlar- oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaçla kültürel ve doğal mirasın korunması ve sunumuna istinaden hem milli hem uluslararası politikalar bağlamında, Marmara Gölü havzasının yaşayan peyzajının akıllıca kullanımına dair örnek modeller sağlamakta ve rehberlik etmektedir.