Eşbaşkanlar

Christina Luke
Koç Üniversitesi, christinaluke(at)ku(dot)edu(dot)tr

Christina Luke, çalışmalarında antropolojik yaklaşımları benimsemiş bir arkeologdur. Uzmanlık alanları kültürel miras, etnografya ve karşılaştırmalı saha arkeolojisidir. Alanların geçmişteki ve günümüzdeki kullanımıyla doğrudan ilişkili olması nedeniyle peyzaj çalışmalarıyla özellikle ilgilenmektedir. Araştırmalarında bölge olarak Orta Amerika ve Doğu Akdeniz, özellikle de Balkanlar ve Batı Anadolu’yla ilgilenmektedir. Son yıllarda Merkezi Lidya Yüzey Araştırması’nda elde edilen Tunç ve Demir Çağı verileri üzerine makaleler yazan Luke, aynı zamanda 17. yüzyıldan günümüze Türkiye’deki kültürel politikalar ve gelişim üzerine bir kitap hazırlamaktadır. Çalışmaları Amerikan National Endowment of the Humanities (NEH) ve National Science Foundation (NSF) fonlarıyla desteklenmektedir.


Chris Roosevelt
Koç Üniversitesi, chroosevelt(at)ku(dot)edu(dot)tr

Chris Roosevelt’in uzmanlık alanı Batı Anadolu arkeolojisi ve özellikle de antik Lidya olarak bilinen bölgenin Tunç ve Demir Çağı medeniyetleridir. 2005 ve 2014 yılları arasında Christina Luke’la birlikte, bölgedeki uzun süreli kültürel faaliyetler, geçmiş çevre koşulları ve bu iki olgu arasındaki dinamikleri inceleyen Merkezi Lidya Yüzey Araştırması projesinin yürütücülüğü görevini üstlenmiştir. 2014 yılında ise Gygaia Projeleri’nin en yeni üyesi olan Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) başlamıştır. Yakın zamanda keşfedilen ve bölgenin daha önce kazılmamış Orta ve Geç Tunç Çağı’ndaki başkenti aracılığıyla, Orta Anadolu’da Hititler ve Ege’de Mikenler’in ortasında bir bölgede konumlanmış yerel bir krallığın ortaya çıkışı ve hükmünü anlamak KAP’ın hedefleri arasındadır.

Başkan Yardımcıları

Sinan Ünlüsoy
Yaşar Üniversitesi, sinan(dot)unlusoy(at)yasar(dot)edu(dot)tr

Sinan Ünlüsoy, Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nde yürütülen tüm kazı çalışmalarını denetlemekten sorumlu kazı başkan yardımcısıdır. Ekibimize katılmadan önce uzun yıllar Troya kazılarının arazi ekibinde arkeolog olarak çalışmıştır. Asıl çalışma konusu Ege ve Batı Anadolu’nun Tunç Çağı olan Ünlüsoy, erken dönem toplumlarında sosyal evrim, eşitsizlik ve ekonomi konularıyla da ilgilenmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Ünlüsoy Anadolu Arkeolojisi üzerine dersler vermektedir.


Caitlin O’Grady
University College London, caitlin(dot)r(dot)ogrady(at)ucl(dot)ac(dot)uk

Caitlin O’Grady, arkeolojik malzemenin konservasyonu ve analizi üzerine uzmanlaşmış bir konservatör ve koruma bilimcidir. Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nde açığa çıkarılan küçük buluntuların ve mimarinin korunmasından sorumlu kazı başkan yardımcısıdır. Araştırmaları çoğunlukla kerpiç, duvar boyası ve seramikler de dahil olmak üzere birçok arkeolojik malzemenin uzun süreli korunmasındaki rolünü anlamak amacıyla, malzeme özellikleri ve yapılarını inceleme odaklıdır. O’Grady, University College London’ın Arkeoloji Enstitüsü Konservasyon bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.


Bradley Sekedat
UC Davis, bsekedat(at)ucdavis(dot)edu

Bradley Sekedat, Gygaia Projeleri’nde yüzey araştırmasından sorumlu başkan yardımcısıdır. Peyzaj, yerleşim dinamikleri ve yönetim konularıyla ilgilenen Sekedat, yüzey araştırması metodolojisi ve Roma Dönemi peyzaj arkeolojisi üzerine uzmanlaşmıştır. Araştırma konuları arasında özellikle Marmara Gölü havzasındaki mermer taş ocaklarında antik taş işleme teknolojileri de yer almaktadır. Sekedat, California Üniversitesi, Davis’in Yazarlık Programı’nda öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Kıdemli Araştırmaları

Canan Çakırlar
Groningen Üniversitesi, c(dot)cakirlar(at)rug(dot)nl

Canan Çakırlar, Kaymakçı Arkeoloji projesinde zooarkeolog olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında hayvancılık teknolojilerinin yayılımı ve gelişimi, su kaynaklarının yönetimi, iklimsel dalgalanmalar ve toplumsal değişim, devlet düzeyindeki toplumların ihtiyaç tedariği ile Holosen zoocoğrafyası üzerindeki insan etkisi sayılabilir. Batı Anadolu’da daha önce Ulucak, Yenibademli ve Troya’da çalışmalar yapmıştır. Çakırlar’ın araştırmalarına Wenner-Gren Foundation, Institute for Aegean Prehistory ve Smithsonian Institution da dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından fon sağlanmıştır. Yakın zamanda yaptığı bilimsel katkılar arasında yayın aşamasında olan Oxford Handbook of Zooarchaeology’de Ege Bölgesi’nin zooarkeolojisi üzerine bir kitap bölümü ve Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage dergisinin Tunç ve Demir Çağı’nda Anadolu’da kentsel ekonomiler özel sayısı yer almaktadır.


Peter Cobb
Pennsylvania Üniversitesi, cobbp(at)sas(dot)upenn(dot)edu

Peter Cobb, Pennsylvania Üniversitesi Center for the Analysis of Archaeological Materials [Arkeolojik Malzeme Analiz Merkezi] ve Klasik Araştırmalar’da Kowalski Family dijital arkeoloji eğitim uzmanı olarak görev almaktadır. Batı Anadolu’nun M.Ö. 2. binyıl seramikleri üzerine araştırmalar yapan Cobb, özellikle üç boyutlu tarama ve müteakip morfometrik analizi gibi dijital teknikleri seramik analizinde kullanmakta ve geliştirmektedir. Gygaia Projeleri’ne danışmanlık uzmanı olarak katkıda bulunmaktadır.


Tim Frank
SPSU, tfrank(at)spsu(dot)edu

Tim Frank, bir mimar, eğitimci ve araştırmacıdır. Gygaia Projeleri’nde, eski bina sistemlerinin geniş bir çevrede ışık, ısı ve hava akışını nasıl şekillendirdiğini sistematik olarak değerlendirmek için en gelişmiş performans modelleme ve simülasyon araçlarını kullanmaktadır. Genellikle yapı malzemeleri ve mekanların çevresel özelliklerini göz önünde bulundurarak geleneksel yüzey araştırması yaklaşımlarını genişletmek amacıyla bu simülasyon ve modelleme yazılımlarını kullanır. Yaptığı bu çalışma, çevresel koşulların antik dönemde yaşamış insanların bina yapımı ve mekan düzenlemesinde nasıl bir etkisi olduğuna ışık tutmaktadır. Atlanta’da yaşayan Frank, Southern Polytechnic State Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.


John (Mac) Marston
Boston Üniversitesi, marston(at)bu(dot)edu

John (Mac) Marston, Kaymakçı Projesi’nde arkeobotanik araştırmalar uzmanı olarak çalışmaktadır. Arkeolojik bitki kalıntıları üzerine yaptığı çalışmalarla (arkeobotani ya da paleoetnobotani) tarımsal sürdürülebilirlik ile çevre ve iklim değişimi konularına katkı sağlamaktadır. Marston, son zamanlarda yaptığı disiplinler arası ortak çalışmalarla, geçmişte ve günümüzde çevresel ve iklim değişikliğine kültürel uyumun karşılaştırmalı incelenmesine yoğunlaşmaktadır. Şu anki mevcut saha projeleri arasında Demir Çağı yerleşimi Kerkenes ile Tunç Çağı-Orta Çağ yerleşimleri Gordion ve Ashkelon’da yaptığı çalışmalar yer almaktadır. Marston’ın araştırmalarına American Philosophical Society, Boston Üniversitesi, Council of American Overseas Research Centers ve Amerikan National Science Foundation tarafından finansal destek sağlanmaktadır.


Peter Pavúk
Charles Üniversitesi, Prag, peter(dot)pavuk(at)ff(dot)cuni(dot)cz

Peter Pavúk, Avrupa Tarihöncesi Arkeolojisi, Orta Çağ Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır. 1995-2008 yıllarında Troya Kazıları’na katılmak Ege ve Batı Anadolu arkeolojisine, özellikle de M.Ö. 2. binyıl seramiklerine ilgi duymasını sağladı. Bugüne kadar Troya, Bademgeyiği Tepe (Torbalı), Mikro Vouni (Semadirek), Thermi (Midilli Adası), Emporio (Sakız Adası) ile Bergamon da dahil birçok Bakırçay Ovası yerleşiminin seramiklerini çalışmıştır. Alexander von Humboldt Araştırma Bursu (2010/11) ve Michael Ventris Ödülü (2012, Londra) kazanan Pavúk, Yunanistan’ın merkezinde Orta Tunç-Geç Tunç Çağı geçiş dönemi (2012, Viyana) ile Troya VI seramiği, kronolojisi ve stratigrafisi (2014, Bonn) üzerine iki monograf hazırlamanın yanı sıra dört tane de kitabın editörlüğü yapmıştır. Kaymakçı’da tipokronoloji ve komşu bölgelerle ilişkilendirme üzerine çalışmalar yürütmektedir.


Magda Pieniążek
Tübingen Üniversitesi, magda(dot)pieniazek@ifu(dot)uni-tuebingen(dot)de

Magda Pieniążek, Ege, Batı Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin Tunç Çağı üzerine uzmanlaşmış bir arkeologdur. Araştırma konuları arasında yerleşim arkeolojisi ve mimari yer alan Pieniążek, şu anda Troya, Alalah, Thessaloniki Toumba ile diğer Ege ve Anadolu yerleşimlerinin takıları ve diğer küçük buluntularını çalışmakta ve bunların değiş tokuş mekanizmaları, sosyopolitik değişim, ekonomi ve tarihöncesi dönem teknolojilerindeki gelişimle ilgili neler gösterebileceğini incelemenin yanı sıra değerli eşyaların anlam ve işlevleri üzerine de araştırma yapmaktadır. Doktorasını Tübingen Üniversitesi’nde tamamlayan Pieniążek, Troya Vakfı ve Avrupa Komisyonu’ndan doktora sonrası araştırma bursları almış ve hem Tübingen’de hem de Heidelberg’de ders vermiştir. Diğer kazılardaki çalışmalarının yanı sıra, Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nde kişisel süs eşyaları ve çeşitli aletler gibi küçük buluntuları çalışmaktadır.


Öğrenci Araştırmalar

Nick Gauthier
Arizona State Üniversitesi, Nicolas(dot)Gauthier(at)asu(dot)edu

Nick Gauthier, Arizona State Üniversitesi, İnsan Evrimi ve Sosyal Değişim Okulu, Antropoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Doğu Akdeniz bölgesinin jeo-arkeolojisi, insan ekolojisi ve uzun vadeli çevre tarihine ilgi duymaktadır. Gygaia Projeleri’nde yaptığı çalışmayla geçmiş iklim, hidroloji ve yemek üretim stratejilerini modellemeye odaklanarak Kaymakçı’daki arkeolojik veriye ekolojik bir bağlam sağlanmasına yardımcı olmaktadır.


Jana Mokrišová
Michigan Üniversitesi, jmokriso(at)umich(dot)edu

Jana Mokrišová, Michigan Üniversitesi’nden doktora yaptı. Araştırma konusu, Batı Anadolu’da Geç Tunç Çağı’nın başında ve Erken Demir Çağı sırasında kültürel dinamikler ve hareketlilik/yer değiştirmedir. Kaymakçı’da açma başkanı olarak görev almanın yanı sıra, yerleşimde kerpicin kullanımı üzerine de bir çalışma yürütmektedir.


Emanuel Moss
CUNY Graduate Center, emoss(at)gc(dot)cuny(dot)edu

Emanuel Moss, CUNY Graduate Center’da doktoranttır. Özellikle arkeolojik ve kültürel miras bağlamlarında bilgi üretiminde değişen görselleştirme teknolojilerinin rolü konusuna ilgi duymaktadır. Gygaia Projeleri’nde mekansal veri ve dijital teknoloji uzmanı olarak görev almakta ve mekânsal veri yönetimi ve üç boyutlu kayıt ve görselleştirme tekniklerindeki gelişim üzerine çalışmalar yapmaktadır.


Catherine Scott
Boston Üniversitesi, scottcb(at)bu(dot)edu

Catherine Scott, Boston Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Tunç Çağı’nda Doğu Akdeniz’de peyzaj ve alan kullanımı ile genel olarak arkeolojide bilimsel teknik uygulamalarına ilgi duymaktadır. Gygaia Projeleri’nde yaptığı çalışmada sediman jeokimyası kullanarak, Tunç Çağı kaleleri ve günümüz Türk köyleri de dahil olmak üzere ovadaki birçok yerleşimde mekan düzeni ve kullanımına odaklanmaktadır.