Vizyonumuz

Gygaia Projeleri’nin üç temel ilgi alanı vardır: kültür, doğa ve toplum – özellikle de Ege Bölgesi’nde…

Neler yaptığımıza göz atın

Hakkımızda

Uluslararası ekibimiz ortak ilgi alanları sayesinde bir araya gelmiş öğretim üyeleri, öğrenciler, uzmanlar ve amatörlerden oluşmaktadır...

Bizi daha yakından tanıyın

Yaptıklarımız

Girişimlerimiz arkeolojik yüzey araştırması ve kazıdan, ortam koruması ve toplum oluşturmaya kadar uzanan geniş bir yelpazedir...

Bizimle birlikte keşfedin

İsmimiz nereden geliyor?

Homeros’tan ve Hitit arşivlerinden bildiğimiz üzere, gygaia kelimesi Anadolu’nun Tunç Çağı lehçelerinde atalar ve su kuşlarıyla ilişkilendirilmekteydi. Homeros, Marmara Gölü’nden gygaia limne, yani “ataların” veya “su kuşlarının” gölü diye bahseder. Aynı zamanda antik Lidya’nın tarihsel olarak bilinen ilk kralı Gyges de söz konusu gölle aynı isme sahipti.

Gygaia Projeleri, Marmara Gölü havzası ve ötesinde bölgenin geçmişe ait kültürlerinin ve doğal ortamlarının araştırılmasına, sürdürülebilir kullanımına ve korunmasına kendini adamıştır.

Gygaia nasıl telaffuz edilir?

Gygaia kelimesi birçok şekilde telaffuz edilebilir ancak bizler ismimizi “gigeya” şeklinde söylemeyi tercih ediyoruz.